Inne usługi

Outsorcing finansowy

  • Dotacje ze środków UE,
  • Przygotowanie biznes planów i studium wykonalności,

Moja firma współpracuje z Instytucjami finansowymi, które pozyskują środki na cele inwestycyjne ze środków UE. Współpracuję również ze specjalistami, którzy przygotowują biznes plany, które zawierają pełny opis przedsięwzięcia wraz z przygotowanymi prognozami finansowymi i pełną analizą finansową. Biznes plany są akceptowane przez Banki. Dotacje ze środków UE realizujemy w ramach prowadzonych naborów wniosków.

Outsorcing prawny

  • Sprawy karno gospodarcze,
  • Sprawy cywilne oraz cywilne gospodarcze,
  • Prawo Handlowe,
  • Prawo Pracy,
  • Prawo Budowlane,
  • Prawo podatkowe i administracyjne,

Firma KB-Services współpracuje z najlepszymi Kancelariami prawnymi, które zatrudniają wyspecjalizowanych prawników. Oferta jest skierowana głównie do podmiotów gospodarczych. Naszym klientom oferujemy współpracę stałą, doraźną i jednorazową.