Przez wiele lat zajmowałem się głównie planowaniem działań sprzedaży produktów finansowych oraz koordynacją merytoryczną, operacyjną i organizacyjną koordynatorów oraz doradców.

 

Moje wykształcenie:

Licencjat – specjalizacja BANKOWOŚĆ – Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów

Magister – specjalizacja ZARZĄDZANIE – Uniwersytet Ekonomiczny

MBA – studia podyplomowe – Wyższa Szkoła Bankowości I Finansów

 

Doświadczenie zawodowe:

1999 – 2007 – ING BANK ŚLĄSKI – KIEROWNIK

2008 – 2009 – BANK MILLENNIUM – KIEROWNIK ODDZIAŁU

2009 – 2011 – AEGON Ubezpieczenia – MENADŻER CALL CENTER

2011 – 2012 – NEOBANK – DYREKTOR REGIONU

2012 – PARTNER BANKOWY – WŁASNA FIRMA

 

STOPIEŃ ZAWODOWY:

ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH – SAMODZIELNY PRACOWNIK BANKOWY

ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH – DYPLOMOWANY PRACOWNIK BANKOWY

ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH – EUROPEJSKI CERTYFIKAT BANKOWCA

 

NAGRODY:

– „Gwiazda Sprzedaży” – 2006 – ING Bank Śląski – wręczona przez prezesa ING Brunona Bartkiewicza

– „Dyplom Innowacji” – 2008 – Bank Millennium

– „Najlepszy partner finansowy BZ WBK” – 2015 – za wysoką sprzedaż kredytów hipotecznych

 

Do moich głównych zadań należało:

 • Nadzorowanie i kontrolowanie pracy wykonywanej przez doradców Zespołu
  w zakresie koordynowanego obszaru działań
 • Prowadzenie szkoleń dla doradców z zakresu wiedzy systemowej (aplikacje bankowe) i produktowej
 • Udzielanie wsparcia merytorycznego doradcom
 • Czynności związane z pozyskiwaniem nowych klientów (tworzenie nowych metod sprzedaży w sieci oraz poprzez CC i opracowywanie w tym celu narzędzi, rozwiązań organizacyjnych mających wpływ na zwiększenie efektywności sprzedaży produktów bankowych )
 • Planowanie pracy koordynatorów
 • Koordynowanie działań związanych ze zwiększaniem efektywności
  i produktywności podległej grupy konsultantów
 • Odpowiadanie za rozwój zawodowy oraz doskonalenie umiejętności podległej grupy konsultantów i koordynatorów
 • Uczestniczenie, reprezentowanie danej jednostki, w pracach zespołów zadaniowych w zakresie tworzenia procesów obsługi klienta i rozwiązań aplikacyjnych
 • Uczestniczenie w pracach jednostek biznesowych poprzez dostarczanie materiałów do analizy, gotowych rozwiązań, pomysłów w zakresie wypracowywania,
  a następnie wdrażania koncepcji związanych z pozyskiwaniem nowych klientów, zwiększaniem sprzedaży produktów bankowych i skracaniem czasu obsługi klientów przez elektroniczne kanały dystrybucji
 • Branie udziału w akceptowaniu nowych rozwiązań funkcjonalnych związanych
  z efektywnością i jakością elektronicznych kanałów dystrybucji
 • Planowanie i koordynowanie oraz nadzorowanie prac specjalistów z innych jednostek organizacyjnych Banku w ramach realizacji planów długoterminowych Banku związanych ze wzrostem sprzedaży produktów bankowych poprzez elektroniczne kanały dystrybucji obsługiwane przez Call Centre
 • Wyjaśnianie reklamacji klientów związanych z pracą podległego Zespołu współpracując z innymi jednostkami organizacyjnymi,
 • Planowanie w dłuższym horyzoncie czasowym oraz nadzorowanie programów szkoleniowych dla podległych pracowników w celu podnoszenia jakości obsługi  oraz efektywności działań
 • Kontrolowanie i analizowanie wyników wprowadzanych innowacji w Zespole w celu planowania pracy Zespołu
 • Opiniowanie procedur, regulacji bankowych dotyczących działań wykonywanych przez podległy Zespół

Zapoznaj się z moimi referencjami

Kliknij w dokument, aby zobaczyć go w dużym rozmiarze